• Välkommen!
  • Aktuellt just nu!

Välkommen till Ringblomman i Sandviken.

Calendula_officinalis_001

Den ideella föreningen Ringblomman i Sandviken kan erbjuda familjer med barn 0-21 år i Sandvikens kommun stöd i form av föräldrasamtal, barn/ungdomssamtal, lekarbete, barn och ungdomspsykoterapi och praktisk vägledning, stöd i kontakter med myndigheter m.m.

Hit kan Du vända dig som av någon anledning hamnat i en situation som är alltför utmanande att klara på egen hand. Det kan var en kris av något slag, en separation, en förlust i familjen eller rutiner och struktur kring vardagsaktiviteter och hushållssysslor som av någon anledning inte fungerar tillfredsställande. Det kan även röra sig om oro kring ditt barns/ungdoms utveckling och välmående eller funderingar och oro kring ditt eget föräldraskap.

Verksamheten anordnar även studiecirklar, föreläsningar och samtalsgrupper.

Verksamheten är kostnadsfri.

För aktiviteter utöver vår ordinarie verksamhet se våra sociala medier

fb   facebook.com/ringblommanisandviken

instagram  @ringblommanisandviken 

Klädskåpet Tage

Vi har ett klädskåp Tage på Ringblomman. I Tage kan du lägga kläder och skor som ditt barn inte längre behöver. Du kan också ta från skåpet det som ditt barn har användning för. Hör gärna av dig till någon av oss om du vill besöka Tage.