• Välkommen!
  • Aktuellt just nu!

Välkommen till Ringblomman i Sandviken.

Calendula_officinalis_001

Den ideella föreningen Ringblomman i Sandviken kan erbjuda familjer med barn 0-21 år i Sandvikens kommun stöd i form av föräldrasamtal, barn/ungdomssamtal, lekarbete, barn och ungdomspsykoterapi och praktisk vägledning, stöd i kontakter med myndigheter m.m.

Hit kan Du vända dig som av någon anledning hamnat i en situation som är alltför utmanande att klara på egen hand. Det kan var en kris av något slag, en separation, en förlust i familjen eller rutiner och struktur kring vardagsaktiviteter och hushållssysslor som av någon anledning inte fungerar tillfredsställande. Det kan även röra sig om oro kring ditt barns/ungdoms utveckling och välmående eller funderingar och oro kring ditt eget föräldraskap.

Verksamheten anordnar även studiecirklar, föreläsningar och familjecafé.

Verksamheten är kostnadsfri.

Tonårsförälder idag – utmaningar och skillnader mot förr

Ringblomman i Sandviken bjuder in till föreläsning med socionom och leg. psykoterapeut Katarina Angermund. Katarina talar om den stress ungdomar lever i idag, den press de utsätts för och hur jag som tonårsförälder kan hjälpa dem att hantera det.

Datum: 22/10 kl. 18-20:30 Plats: Drömfabriken, Sveavägen 16C Sandviken

Vi bjuder på fika i pausen.

Vid frågor: Camilla 070-7679994

Era personuppgifter kommer att lagras i en deltagarförteckning fram till föreläsningsdagen. Personuppgifterna kommer att användas till att beräkna fika och eventuellt meddela ändringar gällande föreläsningen.

Anmäl här:

Välkommen till Ringblommans Pappagrupp!

Ringblomman i Sandviken planerar att under hösten 2019 starta en pappagrupp. Gruppen  kommer att träffas varannan vecka och vid fem tillfällen. Vi pratar om de glädjeämnen och de svårigheter som det kan innebära att vara förälder. Samtalen kan handla om hur man är, vill och skall vara som pappa. Samtalen kan också handla om olika pappa-roller, till exempel att vara styvförälder eller om kontakten med barnens medförälder efter en separation.

Förhoppningen är att vi i gruppen kommer att dela erfarenheter med varandra och bli mer stärkta i vårt föräldraskap.

För ytterligare information och frågor kontakta familjebehandlare Mats Larsson som nås på telefon: 070-0203550 eller via e-post: ringblomman.mats@gmail.com

Klädskåpen Tage

Nu har vi klädskåpen Tage på både Sigridsgården och Hammarbygården. I Tage kan du lägga kläder och skor som ditt barn inte längre behöver. Du kan också ta från skåpet det som ditt barn har användning för. Hör gärna av dig till någon av oss om du vill besöka Tage.