• Välkommen!
  • Aktuellt just nu!

Välkommen till Ringblomman i Sandviken.

Calendula_officinalis_001

Den ideella föreningen Ringblomman i Sandviken kan erbjuda familjer med barn 0-21 år i Sandvikens kommun stöd i form av föräldrasamtal, barn/ungdomssamtal, lekarbete, barn och ungdomspsykoterapi och praktisk vägledning, stöd i kontakter med myndigheter m.m.

Hit kan Du vända dig som av någon anledning hamnat i en situation som är alltför utmanande att klara på egen hand. Det kan var en kris av något slag, en separation, en förlust i familjen eller rutiner och struktur kring vardagsaktiviteter och hushållssysslor som av någon anledning inte fungerar tillfredsställande. Det kan även röra sig om oro kring ditt barns/ungdoms utveckling och välmående eller funderingar och oro kring ditt eget föräldraskap.

Verksamheten anordnar även studiecirklar, föreläsningar och familjecafé.

Verksamheten är kostnadsfri.

 GDPR

25 maj 2018 trädde en ny personuppgiftslag ikraft. Den tidigare personuppgiftslagen 1998:204 ersätts av en ny dataskyddsförordning.

Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer.

Dataskyddsförordningen har till syfte att: skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Förordningen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället – för verksamhet som bedrivs av såväl myndigheter som enskilda.      

Så här hanterar vi inom Ringblomman i Sandviken personuppgifter enligt GDPR

De personuppgifter vi efterfrågar om dig är nödvändiga för att vi ska kunna tillgodose de önskemål ni som familj har av hjälp/stöd av Ringblomman i Sandviken. Uppgifterna ses som arbetsanteckningar under pågående arbete och är inte offentliga. I samförstånd med er kan uppgifter lämnas till hälso- och sjukvården, skola, socialtjänst med flera samverkanspartners för att kunna samordna stödet på bästa sätt. Vi kan komma att lämna uppgifter till socialtjänsten enligt lag. I socialtjänstlagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL).

Personuppgifterna skrivs i pappersform och förvaras i låsta dokumentationsskåp lagras inte längre än nödvändigt. Vid avslutad stödkontakt skrivs en statistikblankett och därefter raderas övriga uppgifter om er familj.

 

I familjer där vi erbjuder psykoterapi följer vi Hälso- och sjukvårdens lagstiftning kring journalhantering. Journalen skrivs i pappersform och innehåller personuppgifter, anamnes, bedömningar och vårdtillfällen. Journalen förvaras i låst dokumentationsskåp dit endast berörd personal har åtkomst.

Du kan begära ut din journal genom att skriva till verksamhetsansvarig –

Ringblomman i Sandviken, Marjaana Daniels, Allén 37, 812 41 Gästrike-Hammarby

Kurs i gruppformat för att hitta motivation till förändring

Har du tankar om hur ditt liv ser ut? Önskan om att ha det på ett annat sätt, men vet inte hur? Ibland blir det inte som man tänkte sig…

Det är inte ovanligt att uppleva att man fastnat i en ond cirkel som är svår att ta sig ur. Man har känslor av missnöje och otillfredsställelse. Vi vill erbjuda dig en chans att göra något åt detta! Tillsammans kan vi hjälpas åt att hitta kraften och motivationen till att göra annorlunda. I grupp får vi tillgång till massor av erfarenheter, kunskap och ges olika perspektiv.

Vår förhoppning är att du ska känna mindre stress och mer glädje/nöjdhet.

Låter det intressant? Om du är boende i Sandvikens kommun och vuxen med barn, så hör av dig!

Läskigt att delta i grupp? Du delar den känslan med många andra och vi som gruppledare gör vårt yttersta för att du ska känna dig trygg och bekväm.

Familjecafé

Välkommen till familjecaféet i Hammarby.

Vi har öppet tisdagar kl 8.30-11.30 på Hammarbygården för dig som förälder, med eller utan barn. Vi erbjuder fika, samvaro och olika aktiviteter. Kom gärna med önskemål och förslag på aktivitet.

Hos oss finns skåpet TaGe, där du kan lägga kläder och skor som ditt barn inte längre behöver. Du kan också ta från skåpet det som ditt barn har användning för. Du behöver inte lämna något för att få ta klädesplagg. Skåpet TaGe är bra för både miljön och plånboken!

Enklast är att du kommer under tid enligt ovanstående, annars enligt överenskommelse med personal.

Studiecirkel i matlagning

Vill du få inspiration till att laga bra vardagsmat för hela familjen är du välkommen att vara med tillsammans med ditt barn. Studiecirkeln hålls på Hammarbygården till hösten om intresse finnes.

Om du är intresserad så kontakta Camilla tfn. 070-767 99 94 eller Marjaana tfn. 0721-90 52 30