Arbetssätt

Vi erbjuder dig som förälder en möjlighet att tillsammans med oss hitta lösningar på dina frågor, stora som små.

Vi erbjuder stöd i form av föräldrasamtal, barn/ungdomssamtal, lekarbete, barn och ungdomspsykoterapi, praktisk vägledning och stöd i kontakter med myndigheter m.m.

Vi anordnar även samtalsgrupper, studiecirklar, föreläsningar och familjecafé.

Vi har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (2001:453).

IMG_1391