GDPR

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Ringblomman i Sandviken, org.nr 802467-3140, Hedåsvägen 53, 811 61 Sandviken (nedan kallad Ringblomman) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Ringblommans verksamhet.

Ringblomman har som ändamål att bedriva förebyggande social verksamhet i familjer med barn och ungdomar upp till 21 år. Arbetet sker ibland i samverkan med andra aktörer i Sandvikens kommun.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att Ringblomman ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter kopplade till verksamheten.
Ringblomman behandlar personuppgifter för att administrera löpande familjearbete och kommunicera med familjer för tidsbokning, inbjudningar till riktade aktiviteter och förmedling av gåvor.

Ringblomman hanterar även personuppgifter omfattande medarbetarnas anställningsavtal och löneutbetalningar.

Ringblomman är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid;

·    Deltagande i föreningens enskilda familjearbete
·    Deltagande i föreningens utåtriktade verksamhet (studiecirklar,   
    föreläsningar och utbildningar)
·    Vid hjälp till familjer med ansökan om bidrag
·    Sammanställning av statistik och uppföljning
·    I kontakt med samverksansparters
·    Besök på vår hemsida
·    Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar bara in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du ringer, skickar e-post/post till oss eller lämnar under pågående kontakt.

Hur förvarar vi personuppgifter?
Ringblomman använder inga dataprogram för arbetsanteckningar eller patientjournaler. Dokumentationen sker i pappersform.
Vi förvarar arbetsanteckningar och journaler i låsta dokumentskåp.  Dessa innehåller kontaktuppgifter, mål och syfte med kontakten samt kort anteckning om teman för samtalet/kontakten.

I våra arbetstelefoner finns kontaktuppgifter till aktuella familjer under tiden du har kontakt med oss. Observera att mera känsliga uppgifter kring dig och din familjesituation inte bör förmedlas via mobiltelefon eller e-post. Vi förespråkar enbart tidsbokning via mobil och e-post.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi lämnar inte ut personuppgifter om inte lagen kräver det. Det kan exempelvis vara aktuellt när vi får information om att barn och ungdomar far illa. Vi har då anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen.

Vi kan i särskilda fall tillsammans med dig lämna ut uppgifter till aktuella samverkanspartners för att din familj ska få bästa möjliga hjälp och stöd. Informationen ges då muntligt under samverkansmöten där du är närvarande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar inga personuppgifter eller arbetsanteckningar efter avslutad kontakt med familj där inte psykoterapi erhållits.
I familjer där vi arbetat med psykoterapi och därmed upprättat en patientjournal sparas dessa journaler i minst 10 från att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

Vilka rättigheter har du?
Du som har kontakt med Ringblomman i Sandviken för stöd och hjälp är det viktigt att du vet vilka personuppgifter vi har om dig/din familj och hur vi använder dessa. Det är en rättighet som du bör känna till.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade i patientjournalen om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills felaktigheterna är ändrade.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse av personuppgifter i patientjournal. Du har rätt att dra in ett samtycke till att personuppgifter lämnas till samarbetsparners..

Har du frågor om Ringblommans personuppgiftsbehandling, vill utöva dina rättigheter eller framföra klagomål kontaktar du verksamhetsansvarig Marjaana Daniels ringblomman.marjaana@gmail.com           

Du har också rätt att lämna klagomålen till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se

 

 

Sandviken, 2018-05-25


Styrelsen
Ringblomman i Sandviken