Målgrupp

Vi arbetar tillsammans med barn och ungdom (0-21 år) och deras föräldrar, boende i Sandvikens kommun, som av någon anledning hamnat i en situation som är alltför utmanande att klara på egen hand.

Det kan var en kris av något slag, en separation, en förlust i familjen eller rutiner och struktur kring vardagsaktiviteter och hushållssysslor som av någon anledning inte fungerar tillfredsställande. Det kan även röra sig om oro kring ditt barns/ungdoms utveckling och välmående eller funderingar och oro kring ditt eget föräldraskap.

Du som förälder/vårdnadshavare är välkommen att kontakta oss.