Föreningen

2012 bildades den ideella föreningen Ringblomman i Sandviken.

Ringblomman arbetar i förebyggande syfte, med råd och stöd i vardagen, där barnens behov står i centrum. Föreningen vänder sig till barn/ungdomar och familjer i Sandvikens kommun.

Ringblomman finansieras av de tre stiftelserna Sigrid Göransson stiftelse, Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne och Stiftelsen den Göranssonska fonden.