Samtal

Inom Ringblomman finns möjlighet till olika former av samtal. Samtalen sker både enskilt, i par och familj utifrån behov och önskemål. Vi tar tillsammans ställning till vilken form av samtal som är lämplig.

När du av någon anledning hamnat i en situation som är alltför utmanande att klara på egen hand, kan du känna ett behov av att samtala med en utomstående person. Målsättningen med samtal är att under en period ge stöd till dig och familjen att orka med er vardag och inspireras till att genomföra eventuella förändringar. I samtal lyssnar man aktivt utan att värdera och döma. Man strävar efter att tillsammans hitta olika sätt att hantera svårigheterna ni ställts inför.

IMG_1370