Syfte och vision

Ringblomman i Sandviken ska genom förebyggande arbete vara stöd för barn och ungdomar (0-21 år) i utsatta situationer.
Detta arbete ska ske utifrån barnets eller den ungas hela situation, i familjen, i den dagliga tillsynen, i skolan och på fritiden. Genom detta stöd vill föreningen förhindra en destruktiv och negativ social, fysisk och psykisk utveckling.

Stödet är frivilligt och kostnadsfritt. Stödet utformas individuellt och sker genom uppsökande verksamhet eller på individens initiativ.

Ekonomiska bidrag lämnas ej.

Ringblomman i Sandviken arbetar inte med missbruksproblematik.

Ringblomman i Sandviken har anmälningsplikt till socialtjänsten.